Borba Sinjana s Turcima, autor: Joke (Ivan) Knežević, ak. kipar (1907.-1988.), tehnika: mozaik

Muzej Cetinske Krajine

Utemeljen 1956. godine, središnje je mjesto istraživanja i prezentiranja bogate kulturno – povijesne baštine Cetinske krajine. Muzej obuhvaća arheološku, numizmatičku, kulturno – povijesnu, etnografsku i prirodoslovnu zbirku te zbirke oružja, fotografija i fotografskoga pribora, dokumenata, razglednica, plakata te umjetničku zbirku u kojoj su najzastupljeniji umjetnici iz Cetinske krajine.
U lapidariju na otvorenom i u prizemlju muzeja izloženi su kameni spomenici različitih razdoblja. Osobito su značajni antički spomenici bogate arhitektonske dekoracije, žrtvenici posvećeni rimskim božanstvima te nadgrobne stele iz Ruduše koje poječu iz 1. stoljeća, a dragocjene su zbog ilirskih imena i posebnih ornamentalnih motiva. Među figuralnim skulpturama ističu se kipovi rimskih božica Rome i Fortune iz Čitluka (ant. Aequum).
Arheološki izlošci predstavljeni su kronološkim slijedom od prapovijesti preko antike do srednjega vijeka i popraćeni su preglednim tekstovima, legendama, kartama, crtežima i fotografijama.
Prapovijest je zastupljena kamenim, keramičkim i koštanim nalazima koji su pronađeni u koritu rijeke Cetine. Paleolitik je predstavljen osobitim kamenim ručnim klinom iz korita Cetine na Hanu, a neolitik ulomcima keramičkih posuda i glačanim kamenim oružjem i orudem. Eneolitiku pripadaju bakrene klinaste i kamene čekić-sjekire, a zanimljivi su i ulomci keramičkih ukrašenih posuda iz vrtaca u Otišiću. U grobnim gomilama iz sojeničkog naselja na Dugišu kraj Otoka pronađene su keramičke posude, trokutasti bodeži i jednorezni noževi koji pripadaju posebno izdvojenoj prapovijesnoj kulturnoj grupi – cetinskoj kulturi, vremenski određenoj razdobljem eneolitika i bronce (2250.pr.Kr. – 1600.pr.Kr.)
Kasnobrončano razdoblje predstavljeno je primjercima brončanog oružja, keramičkim posudama i nakitom. Grčko-ilirske kacige i knemide, koplja i noževi pripadaju željeznom dobu.
Antičko razdoblje zastupljeno je uljanicama s figurativnim prikazima, balzamarijima, amforama, glinenim crjepovima i keramičkim posudama. Kvalitetom obrade izdvajaju se dvije mramorne glave, carice Herenije Etruscile, žene rimskog cara Trajana Decija i glava rimske božice.
Ranosrednjovjekovno razdoblje prikazano je izborom grobnih priloga iz starohrvatskih grobova, keramičkim posudama, željeznim srpovima, noževima i kresivima. Zreli srednji vijek predstavljen je nalazima iz grobova, posebno nakitnim predmetima i oružjem. Muzejska građa pod zaštitom je Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Tel: +385 (21) 821-949
Fax: +385 (21) 821-569
Adresa:
Andrije Kačića Miošića 5
21230 Sinj
Hrvatska

Foto galerija