Novosti

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

09.10.19

Naručitelj Turistička zajednica grada Sinja, za pripremu i provođenje postupka nabave za osobe koji nisu obveznici  Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave ev.broj: 3/2019 -TZGS, za nabavu „Usluge oglašavanja putem jumbo plakata (billboarda) i svjetleće reklame (citylight),  donosi sljedeću

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 

za sklapanje Ugovora za nabavu radova „Usluge oglašavanja putem jumbo plakata (billboarda) i svjetleće reklame (citylight)  “, kao najpovoljnija ponuda temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, odabrana je ponuda: BANDERA j.d.o.o.