Nošnja udanih žena

Na glavi se nosio vindelj ili findelj (poznat i kao kovrljak - obično je bio ispleten od slame pa opšiven koncem) pokriven okrugom (bijela marama). Od njega se vidio samo prednji dio jer ga je prekrivala velika svilena marama (šudar) , koja je padala niz leđa. Nosila se i košulja od bijelog platna s izvezenim rukavima, svileni krožet živih boja (odjevni predmet za gornji dio tijela, nema rukava niti se sastaje na prednjoj strani na grudima), oplećak od modrog sukna (vuneni ženski odjevni predmet s rukavima za gornji dio tijela, nosi se u zimsko doba), zatim duga plisirana suknja (kotul) od modrog sukna, ječerma (otvoreni haljetak bez rukava koji seže do koljena) nakićena žutim gajtanima, svilena pregača (traverša) s ružama te svilena traka (cendalj) o desnom boku.

Foto galerija